Menu

Biblioteka Szkolna

REGULAMIN BIBLIOTEKI GIMNAZJUM W WIŚLICY

 

 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie i nauczyciele, pracownicy administracji szkoły i rodzice.

 2. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki (w tym tylko jedną lekturę obowiązkową na okres czterech tygodni)

 3. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów maja prawo do wypożyczenia jednorazowo większej liczby książek.

 4. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią zamówień, może przed upływem terminu zwrotu prosić o jego sprolongowanie.

 5. Prośbę czytelników o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień.

 6. W czasie choroby zakaźnej panującej w domu u czeń nie może korzystać z biblioteki.

 7. Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.

 8. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki (innego dokumentu) należy ją odkupić bądź zwrócić inną o równej lub większej wartości po uzgodnieniu z bibliotekarzem.

 9. Pod koniec roku szkolnego książki (inne dokumenty) powinny być zwrócone w ogłoszonym terminie.

  a) Od 1 czerwca biblioteka nie wypożycza a tylko przyjmuje zwroty książek.

  b) Wszystkich zwrotów należy dokonać nie później niż tydzień przed końcem roku szkolnego.

  c) Jeśli mimo upomnień uczeń nie zwróci wypożyczonych książek szkoła wstrzymuje wydanie świadectwa aż do uregulowania zwrotu.

 

 

 

Kontakt

 • Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego w Wiślicy
  ul. Okopowa 27
  28 - 160 Wiślica
 • (+41) 37-92-069

Lokalizacja szkoły