Menu

      Dnia 20 marca 2015 roku (piątek) odbyły się w naszej szkole Uroczyste Obchody Dnia Wiosny pod hasłem „Wiosną trzymaj formę!” zorganizowane w ramach realizacji programu profilaktycznego palenia tytoniu "Znajdź właściwe rozwiązanie" oraz programu "Trzymaj formę". Nasi Gimnazjaliści brali udział w dwóch konkursach: „Zdrowi na 6” oraz „Pozytywnie, bo aktywnie”. W konkursie „Zdrowi na 6” uczniowie mogli zaprezentować się w następujących konkurencjach: piosenka o tematyce wiosennej z motywem kwiatów, warzyw i owoców; krzyżówka z hasłem „wiosną jedzmy zdrowo”; skomponowanie zdrowego, drugiego śniadania. Zmagania klas oceniało jury w składzie: pani Barbara Ciapała, pani Anna Klepacz i reprezentantka Rady Rodziców pani Renata Gaweł. Podczas występów grup z każdej z klas, pozostali uczniowie z entuzjazmem klaskali i dopingowali swoich rówieśników. Poziom rywalizacji był bardzo wysoki. Pierwsze miejsce zajęła klasa II a, drugie miejsce klasa I a, trzecie miejsce klasa III a, zaś IV miejsce przypadło klasie I c.

     Następnie odbył się konkurs o nazwie „Pozytywnie, bo aktywnie”, gdzie uczniowie mieli za zadanie zmierzyć się ze sztafetą oraz z konkurencją „przeciąganie liny”. Nad prawidłowym przebiegiem zmagań sportowych czuwał pan Piotr Wieloch. Wszystkie klasy wykazały się dużą sprawnością, jednak zaszczytne miejsca zajęły klasy: I miejsce – klasa I b, II miejsce – klasa II a, III miejsce – klasa III a.

Na koniec odbyło się oficjalne wręczenie dyplomów przez Dyrektora Gimnazjum w Wiślicy - pana Grzegorza Kamińskiego.

    Uroczystość zorganizowali oraz czuwali nad jej prawidłowym przebiegiem: pani Magdalena Kochańska - opiekun SU, pani Marzena Boguszewska - koordynator programu "Znajdź właściwe rozwiązanie" oraz pan Piotr Wieloch - koordynator programu "Trzymaj formę".

 

Kontakt

  • Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego w Wiślicy
    ul. Okopowa 27
    28 - 160 Wiślica
  • (+41) 37-92-069

Lokalizacja szkoły